Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht voor uw bedienden en arbeiders een
arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.
Als een personeelslid het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, vergoedt deze polis :

✓ loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden
✓ vergoeding van kosten: medische verzorging, prothesen, verplaatsingen, hulp aan derden.

Groepsverzekering

De Groepsverzekering zorgt voor een aanvullend pensioen en kan werknemers bovendien financiële zekerheid bieden in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Als onderneming kunt u de premies voor 100 % inbrengen als last. De RSZ-bijdrage op de premies is aanzienlijk lager in vergelijking met de hoge sociale lasten op lonen en wedden. Werknemers ontvangen een fiscaal erg interessante vorm van uitgesteld loon en daarbovenop een bijkomende winstdeelname die niet belastbaar is.
Door een groepsverzekering af te sluiten kunt u voor uw medewerkers voor een bijkomend pensioenkapitaal zorgen.
De groepsverzekering geeft uw werknemers bovendien financiële zekerheid in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Als onderneming kunt u de premies voor 100 % inbrengen als bedrijfslast.

CONTACTEER
ONS VOOR
MEER INFORMATIE.

We zullen snel
met u contact opnemen.

CONTACTEER ONS