Hospitalisatie

Met een hospitalisatiepolis hoeft u zich niet druk te maken over de financiële gevolgen van een opname. Het biedt u:

✓ Hospitalisatie : terugbetaling van uw medische kosten bij een ziekenhuisopname, ook in een eenpersoonskamer

✓ Pre- en post (voor- en nabehandeling): terugbetaling van uw medische kosten in verband met een hospitalisatie, vanaf 1 maand voor de opname tot en met 3 maanden erna

✓ Zware ziekten: medische kosten voor de behandeling van 30 zware ziekten

U bent levenslang verzekert, want het contract is voor het leven waarbij enkel u de verzekering eenduidig kan opzeggen.

Wachtpolis

U hebt al een hospitalisatieverzekering via uw werkgever ? Maar weet u ook of u verzekerd blijft als u met pensioen gaat of van werk verandert ? En aan welke premie ?

Met een wachtpolis zorgt u ervoor dat:

✓ de premie voor uw hospitalisatieverzekering ook na uw individuele voortzetting betaalbaar blijft

✓ u na het verlies van uw verzekering via uw werkgever kunt terugvallen op de uitgebreide waarborgen van een individuele verzekering.

Tandzorgen

Een mooi en verzorgd gebit is belangrijk voor je gezondheid en je zelfvertrouwen. Maar het onderhoud ervan is vaak een grote hap uit je budget omdat sommige behandelingen veel kunnen kosten. Conserverende, orthodontische en parodontologische behandelingen, prothetische herstellingen, … Ook wanneer de mutualiteit niet tussenkomt, wordt een terugbetaling voorzien aan 80% !

CONTACTEER
ONS VOOR
MEER INFORMATIE.

We zullen snel
met u contact opnemen.

CONTACTEER ONS