Aansprakelijkheid

BA motorrijtuigen is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt. Ze vergoedt de schade die jij of iemand anders door het gebruik van een motorrijtuig aan anderen kan toebrengen.

Bestuurder

Een bestuurdersverzekering beschermt de bestuurder van een motorvoertuig wanneer die verantwoordelijk is voor het ongeval en zorgt voor de vergoeding van :

 

✓ de hospitalisatiekosten en medische verzorging

✓ het verlies ingevolge arbeidsongeschiktheid

✓ een kapitaal of een rente ingevolge invaliditeit

✓ een kapitaal ingevolge overlijden

Omnium

Een omniumverzekering vergoedt alle schade aan uw voertuig die het gevolg is van :

✓ brand

✓ diefstal of vandalisme

✓ glasbreuk

✓ schade door een natuurramp: overstroming, hagel, storm, …

✓ aanrijding met een dier

✓ een ongeval waar u aansprakelijk voor bent (eigen schade)

 

Een mini-omnium vergoedt de schade aan uw voertuig die het gevolg is van :

✓ brand

✓ diefstal of vandalisme

✓ glasbreuk

✓ schade door een natuurramp: overstroming, hagel, storm, vallende stenen,…

✓ aanrijding met een dier.

Bijstand

Het is de bedoeling dat je snel je weg kan voortzetten zowel in België als in het buitenland in geval van een ongeval, tanken van verkeerde brandstof, lekke band, platte batterij, elektrisch probleem, …

Rechtsbijstand

Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk voor een goede afloop binnen de regeling van het schadegeval.

✓ Ben je in je recht ? Dan moet er verhaal uitgeoefend worden tegen de aansprakelijke voor het ongeval. In deze waarborg wordt de dekking “burgerlijk verhaal” voorzien.

✓ Ben je in fout ? Dan verdedigt de rechtsbijstandverzekering je belangen inzake het verhaal dat de andere partij zal instellen.

CONTACTEER
ONS VOOR
MEER INFORMATIE.

We zullen snel
met u contact opnemen.

CONTACTEER ONS