Familiale

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid privéleven is niet verplicht, maar is toch sterk aanbevolen. Het dekt de schade die u of één van van uw gezinsleden aan iemand anders hebt toegebracht en bespaart u zware financiële gevolgen.

Rechtsbijstand privé-leven

De schade die werd toegebracht aan u of uw gezin kan enkel worden teruggevorderd met behulp van de waarborg rechtsbijstand privéleven. Deze waarborg vormt een belangrijke uitbreiding en helpt uw rechten te verdedigen.

CONTACTEER
ONS VOOR
MEER INFORMATIE.

We zullen snel
met u contact opnemen.

CONTACTEER ONS