Zelfstandigen

VAPZ

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is toegankelijk voor alle zelfstandigen, ongeacht of ze via een vennootschap werken. De spaarinspanning (premies) wordt gestort in een verzekeringscontract en gewaarborgd door een verzekeraar waarbij het rendement gegarandeerd is. De hoogte van het spaarbedrag is vrij te kiezen en wordt begrensd i.f.v. de hoogte van het netto belastbaar inkomen met een bepaald maximum die jaarlijks wordt geïndexeerd:

VAPZ (gewoon) (8,17% van inkomen zelfstandige): maximum 3.256,87 EUR (IK jaar 2019)

VAPZ (sociaal) (9,40% van inkomen zelfstandige): maximum 3.747,19 EUR (IK jaar 2019)

Jaarlijks levert de spaarinspanning een aanzienlijk fiscaal voordeel op aangezien deze integraal als beroepskosten kunnen afgetrokken worden van het belastbaar inkomen.

IPT

Een Individuele Pensioentoezegging (IPT) is toegankelijk voor alle zelfstandigen die hun activiteit uitoefenen in een vennootschap.
De spaarinspanning (premies) wordt gestort in een verzekeringscontract waarbij kan gekozen worden voor een contract met gegarandeerd of variabel rendement. De hoogte van het spaarbedrag is vrij te kiezen en wordt begrensd i.f.v. de 80%-regel. Jaarlijks levert de spaarinspanning een aanzienlijk fiscaal voordeel op aangezien deze integraal als kost voor de vennootschap kan worden verwerkt.

RIZIV

Bent u een geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige, dan kunt u jaarlijks een RIZIV bijdrage aanvragen en laten storten in een RIZIV contract. Dit gebeurt geheel automatisch tussen het RIZIV en de verzekeraar naar keuze die deze bijdragen beheert voor een later aanvullend pensioenkapitaal.

10% van die premie wordt gestort in aanvullende verzekeringen die verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

POZ

De POZ is een nieuwe mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen voor zelfstandigen zonder een vennootschap. Je bouwt hierdoor op een fiscaal voordelige manier een extra pensioenkapitaal op bovenop het Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ).

CONTACTEER
ONS VOOR
MEER INFORMATIE.

We zullen snel
met u contact opnemen.

CONTACTEER ONS