Particulieren en zelfstandigen

PENSIOENSPAREN

met fiscaal voordeel – derde pijler

Sparen voor een pensioenkapitaal levert jaarlijks een fiscaal voordeel op. Dit kan vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met de leeftijd van 64 jaar. De belastingvermindering van 30% geldt voor een gespaard bedrag van maximaal 990 EUR in 2020. Sinds 2018 bestaat het duaal pensioensparen. Dit betekent dat kan gekozen worden om een hoger bedrag dan 990 EUR te sparen, echter met een fiscaal voordeel van 25%. Voor 2020 is dit bedrag maximaal 1.270 EUR. In beide gevallen is het mogelijk om minder dan dat maximumbedrag te sparen of eens een jaar over te slaan.

LANGE TERMIJNSPAREN

met fiscaal voordeel – derde pijler

Naast het pensioensparen biedt het sparen in een contract lange termijnsparen eveneens fiscale voordelen op. Net als bij het pensioensparen, levert het een fiscale vermindering op van 30% van het gestorte bedrag. Dit doe je via een zogenaamde Tak 21 of TAK 23 verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd), waarbij het rendement resp. vast (eventueel aangevuld met een winstdeelname) of variabel is (i.f.v. de prestaties van onderliggende fondsen i.g.v. een TAK 23 contract).

Het spaarbedrag dat maximaal fiscaal kan ingebracht worden, is afhankelijk van het inkomen met een maximum van 2.390 EUR in 2020.

Koppels die een gezamenlijke aangifte indienen, kunnen elk een verzekeringscontract afsluiten, premies storten en daarvoor een belastingvermindering krijgen.

Het is steeds mogelijk om minder dan dat maximumbedrag te sparen of eens een jaar over te slaan. Als u wat ruimte hebt om te sparen en momenteel niet van de woonbonus kan genieten, is langetermijnsparen een aanrader die fiscale voordelen oplevert.

Wij berekenen graag voor u hoeveel u fiscaal optimaal spaart en informeren u verder over de belangrijke voorwaarden.

VRIJ SPAREN

Vierde pijler

Zijn de fiscale spaarmogelijkheden volledig benut, kan aanvullend gespaard worden door regelmatig stortingen te doen in diverse spaaroplossingen. Hierbij kan gekozen worden voor oplossingen die een gegarandeerd rendement leveren of waarvan het rendement bepaald wordt door een selectie van beleggingsfondsen.

CONTACTEER
ONS VOOR
MEER INFORMATIE.

We zullen snel
met u contact opnemen.

CONTACTEER ONS