Beleggen

Wij analyseren alle aspecten van de huidige financiële situatie en de gewenste doelstellingen alvorens oplossingen voor te stellen.

Binnen een veranderende en complexe wereld is het niet evident om een beleggingsportefeuille te beheren en vermogen op te bouwen. Wij hebben de jarenlange ervaring en expertise om beleggingsoplossingen voor te stellen in functie van de behoeften en verwachtingen van onze klanten, geheel volgens de eigen specifieke situatie. Hiervoor kunnen we eveneens beroep doen op een uitgebreid netwerk van specialisten.

Voor het grote deel van onze klanten is de focus gericht op kapitaalbehoud, gevolgd door het streven naar rendement. Maar iedere klant heeft zijn eigen specifieke verwachtingen. Wij analyseren alle aspecten van de huidige financiële situatie en de gewenste doelstellingen alvorens oplossingen voor te stellen, zonder hoge kosten. Wij kunnen hiervoor putten uit het wereldwijde universum van beleggingsproducten.

TAK 21 BELEGGINGSVERZEKERING

Een Tak 21 beleggingsverzekering is een belegging binnen een levensverzekeringscontract. Deze beleggingsvorm biedt kapitaalsgarantie en een gewaarborgde rentevoet. Voor elk Tak 21-contract geldt bovendien een garantie door het Garantiefonds. Deze garantie geldt voor een maximumbedrag van 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsonderneming, voor alle tak 21-contracten samen bij een verzekeraar. De gewaarborgde rentevoet kan jaarlijks worden verhoogd door de toekenning van een winstdeelname door de verzekeraar.

De voornaamste kenmerken van een Tak 21 zijn de volgende :

Vrij van roerende voorheffing na 8 jaar en 1 dag (ook voor bijstortingen wordt rekening gehouden met de datum eerste storting)

Kapitaalsgarantie en gewaarborgd rendement (rente plus eventueel winstdeelname)

TAK 23 BELEGGINGSVERZEKERING

Een Tak 23 beleggingsverzekering is een belegging binnen een levensverzekeringscontract, net zoals een Tak 21 beleggingsverzekering, maar dan met een selectie van fondsen. Het rendement is hierbij afhankelijk van het rendement van de onderliggende gekozen fondsen.
Er kan gekozen worden uit fondsen die voldoen aan de Europese UCITS richtlijn waardoor steeds de meest geschikte fondsen beschikbaar zijn volgens het risicoprofiel en de verwachtingen.

De voornaamste kenmerken :

Belegging in een ruime keuze aan fondsen (geen kapitaalsgarantie)

Investor opties zijn beschikbaar in het contract (take profit en gespreide investering)

Roerende voorheffing is nooit van toepassing

DUURZAAM BELEGGEN

Er is een groter bewustzijn rond verantwoord beleggen met duidelijke overwegingen rond het milieu, sociale en governance aspecten.

Zo staat onze wereld voor grote uitdagingen rond het klimaat. Een groot deel van de oplossing is technologische innovatie die zal leiden naar een meer duurzaam beheer van de natuurlijke bronnen, een verhoging van de energie efficiëntie, milieubescherming, alternatieve energie, enz.

Als belegger kan je inspelen op die evolutie door te beleggen in fondsen die bedrijven selecteren met het beste duurzaamheidsprofiel.

TAK 26

Een Tak-26 belegging is een kapitalisatiecontract onderschreven bij een verzekeraar met een kapitaalgarantie en een gewaarborgde rentevoet. Deze laatste kan worden verhoogd door de eventuele toekenning van een winstdeelname.

Bij een Tak 26 belegging is de verzekeringstaks van 2% niet van toepassing (in tegenstelling tot voor een Tak 21 en Tak 23).
Dit is een interessante belegging voor de beschikbare liquiditeiten van een vennootschap omdat het neutraal is bij de berekening van de notionele intrestaftrek.

Voornaamste kenmerken :

Liquide beleggingsoplossing voor vennootschappen

Geen premietaks

Roerende voorheffing is van toepassing

Onder bepaalde voorwaarden onmiddellijk opvraagbaar

CONTACTEER
ONS VOOR
MEER INFORMATIE.

We zullen snel
met u contact opnemen.

CONTACTEER ONS